CLUB SOCIAL AIDAR

     

El Club Social Aidar s’inicia el 18 de setembre del 2001, quan un grup de pares i mares de l’entitat ARMPA  que actualment s’anomena SMCAnoia, busquen trencar l’aïllament que molts dels seus fills parteixen, i decideixen tirar endavant el projecte del Club Social Aidar. Actualment pertany a la xarxa de Clubs d’arreu de Catalunya, coordinats per Salut Mental Catalunya (Federació de Familiars de Malalts Mentals de Catalunya), i està reconegut com un Recurs de la Cartera de Serveis Socials. En aquesta es defineixen les hores d’obertura del servei que son tardes i caps de setmana.                                                                    

El club Social Aidar és un servei d’inclusió social, que utilitza el lleure com a mitjà, i que perseguint l’ocupació significativa del temps, pretén establir xarxes de suport que ajudin a la rehabilitació i augment de la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies, així com una major inserció comunitària i trencament de l’estigma social.

L’objectiu principal  és proporcionar una estructura, ajudant i facilitant suport logístic i motivació per a la realització de les activitats de lleure i organització del temps lliure de les persones que hi participen, per tal de promoure un increment de l’autonomia personal i socialització, en conseqüència un increment de la qualitat de vida.