Club Social Aidar

                                                                                              

El Club Social Aidar és un servei d’inclusió social, que utilitza el lleure com a mitjà, i que perseguint l’ocupació significativa del temps, pretén establir xarxes de suport que ajudin a la rehabilitació i augment de la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies, així com una major inserció comunitària i trencament de l’estigma social.

Com a recurs de la Cartera de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya, es contempla que aquest servei estigui obert principalment les tardes i els caps de setmana. Per a complementar l’atenció en la franja de matins l’associació  inicià l’any 2012 el projecte Visc al Matí, que amb la mateixa metodologia d’atenció està obert tots els matins durant la setmana.

L’objectiu principal d’aquests projectes és proporcionar una estructura, ajudant i facilitant suport logístic i motivació per a la realització de les activitats de lleure i organització del temps lliure als seus membres, per tal de promoure un increment de l’autonomia personal i socialització, en conseqüència un increment de la qualitat de vida.