Grup de suport a famílies  

És un  servei que oferim a totes les famílies; pares, mares de fills  que pertanyen al projecte de joves.

El grup el dinamitza un professional per tal de donar suport a les famílies.

Fem acompanyament en el procés d’acceptació del problema de salut mental i a la vegada oferim eines per tal de poder-ho gestionar millor.

Creiem que el grup és una gran teràpia ja que tenen la oportunitat de compartir les experiències personals de cada família i poder alliberar qualsevol emoció desagradable.