Missió

Millorar la qualitat de vida de les persones amb problemàtiques de salut mental i les seves famílies.

 

Visió

 

Col·laborem amb organitzacions públiques i privades per a la defensa dels drets de les persones amb alguna problemàtica de salut mental i de les seves famílies.

L’actuació de SMC Anoia es vertebra en tres eixos diferenciats:

· Atenció a les famílies: L’Associació és un espai on els familiars de persones amb trastorns mentals poden compartir experiències i donar-se suport, on el professional realitza una tasca de recolzament, d’informació i assessorament.

· Atenció directa a la persona: El Club Social Aidar, el Club de Joves i l’Espai per Dones, són serveis de rehabilitació i inclusió social, que treballen per augmentar el nivell d’autonomia dels seus participants.

· Sensibilització i lluita contra l’estigma: Sensibilització pública, reivindicació dels drets de les persones amb problemes de salut mental, desestigmatització social.

Vols saber-ne més ?