Què fem

 

Col·laborem amb organitzacions públiques i privades per a la defensa dels drets de les persones afectades de trastorn mental i de les seves famílies.

L’actuació de SMC Anoia es vertebra en tres eixos diferenciats:

  • Atenció a les famílies: l’Associació és un espai on els familiars de persones amb trastorns mentals poden compartir experiències i donar-se suport, on el professional realitza una tasca de recolzament, d’informació i assessorament.
  • Atenció a les persones afectades: El Club Social Aidar és un servei de rehabilitació i inclusió social, que treballa per augmentar el nivell d’autonomia dels seus participants.
  • Sensibilització i lluita contra l’estigma: sensibilització pública, reivindicació dels drets de les persones amb problemes de salut mental, desestigmatització social.

Vols saber-ne més ?