MISSIÓ

Millorar la qualitat de vida de les persones amb problemàtiques de salut mental i les seves famílies.

VISIÓ

 Ser referents en l’àmbit de la salut mental a la comarca de l’Anoia.

VALORS

Autonomia

Professionalitat

Qualitat i millora continua

Responsabilitat

Compromís

Vols saber-ne més ?