ACTIVITATS DEL CLUB SOCIAL AIDAR  ‘2021

 

 

 

Càmera i acció       Trenquem amb l’estigma        Espai bon rotllo                Coneix’te

 

  Reuniones de trabajo | Estructura, tipos, roles y cómo hacerlas efectivas

 

 

 

 

 Happening              Moviment suau                          Ioga                          Cafè tertúlia 

 Comissió cap de setmana         Fem ruta             Piscina                       Cine Fòrum                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voluntariat Banc Queviures                 Assemblea                         Positiva-ment ràdio