ACITIVITATS CLUB SOCIAL AIDAR 2022

 

 Trenquem amb l’estigma                 Manualitats

Happening           Moviment suau       

               

 Ioga                            Cafè tertúlia 

 Comissió cap de setmana                    Fem ruta           

 Piscina                     Cine Fòrum               

 Voluntariat Banc Queviures              Assemblea                    

 

 Positiva-ment ràdio