CLUB DE JOVES

Espai de suport integral i comunitari a joves de 18 a 30 anys de la comarca de l’Anoia. S’ofereix un acompanyament en el projecte de vida de la persona, treballant individualment i en grup per l’autonomia i per l’ocupació del seu temps lliure.

La dinàmica de funcionament del grup de joves es base en què els propis participants, són els que organitzen i planifiquen totes les activitats que volen realitzar, ja sigui activitats esportives, lúdiques, sortides… Té com objectiu apoderar  als participants i que aquests adquireixin habilitats per desenvolupar-se al dia a dia.

A més, s’ofereix un acompanyament individualitzat en el seu projecte de vida. Acordant amb cada persones es realitza un assessorament individualitzat, buscant els recursos formatius i laborals més adients per a cadascú.

L’horari del Club de Joves és els dimecres a 17h a 19h a la tarda,  on es planifica l’activitat del cap de setmana, i els dissabtes, matí o tarda segons l’activitat programada.

 

La Fundació Pinnae va atorgar a l’Associació SMCAnoia una ajuda per poder dur a terme aquest projecte.

 

Per més informació, contacteu amb la Candela la responsable del projecte;

  • Telèfon: 618 049 559 / 93 801 90 58
  • Correu electrònic: candela@smcanoia.org