Equip d’intervenció domiciliària

L’EID es un equip de treball multidisciplinari que té com a objectiu realitzar intervencions als domicilis per tal d’oferir un suport a la persona afectada per una malaltia mental i el seu nucli de convivència.

Es portarà a terme un treball al domicili de la persona que contempla activitats de promoció, rehabilitació i cura de la salut mental. També es realitzaran activitats de suport al cuidador principal així com acompanyaments puntuals a recursos terapeùtics o d’oci comunitari.

La Fundació Pinnae va atorgar a l’Associació SMCAnoia una ajuda per poder dur a terme aquest projecte.

 

Per més informació, contacteu amb la Candela la responsable del projecte;

  • Telèfon: 618 049 559 / 93 801 90 58
  • Correu electrònic: candela@smcanoia.org