Club de joves

CLUB DE JOVES

En un context social on per als joves el futur és incert, busquem acompanyar a la persona en la recerca d’inquietuds pròpies del moment vital en el qual es troba.

Oferim un espai per a joves de 16 a 30 anys amb un diagnòstic de salut mental o amb manifestació de malestar emocional.

Pretenem:

  • Promocionar els hàbits de vida saludables.
  • Treballar les habilitats socials.
  • Fomentar la participació comunitària.
  • Fer un acompanyament en la consolidació d’un projecte de vida propi.
  • Fer un acompanyament a recursos d’inserció sociolaboral i/o comuntaris.
  • Fer un acompanyament a familiars i/o tutors legals.
SORTIDA 1
SORTIDA 2
AL CLUB