E.A.S.M

L’espai d’atenció en Salut Mental ofereix espais d’informació, assessorament, i acompanyament a persones que presenten algun problema de Salut Mental i als seus familiars. Donem una atenció i un seguiment personalitzat que permet a la persona vincular-se als recursos més adients i propers per a ella.

També ens mou promocionar l’apoderament de la persona davant la problemàtica en Salut Mental.

El nostre compromís és donar resposta en l’àmbit de la Salut Mental a la zona alta de la comarca per la seva dificultat d’accés als Serveis centrals i a Igualada, on tenim la seu.

També tenim el compromís de detectar les necessitats del municipi, i de les persones que el conformen, per tal de, en un futur, obrir noves possibilitats de serveis o recursos que s’ajustin a les demandes.

Contacta: 93/ 801-90-58 Mb: 618-049-559

Correu electrònic: info@smcanoia.org