ÀREA D’ATENCIÓ A LA PRIMERA PERSONA

club social Aidar

CLUB SOCIAL AIDAR

Mitjançant les activitats de lleure es pretén assolir quotes de salut, autonomia i participació en la comunitat, incidint i donant suport al projecte vital de cada persona.

Donem una atenció i un seguiment personalitzat, cada usuari té un referent assignat del nostre equip tècnic.

El qual, fa un seguiment d’aquest i fa un pla d’intervenció individualitzat. Això ens permet ajudar a cada usuari a vincular-se als recursos més adients i propers.

Acompanyant a cada persona en el projecte vital i col·laborant també amb diverses entitats socials i comunitàries d’Igualada i la comarca de l’Anoia.

Els destinataris són persones de 18 a 65 anys, residents a Catalunya, amb estabilitat clínica, motivació i autonomia suficients per participar en el servei.

Oferim un espai d’oci inclusiu i rehabilitador, que utilitza les activitats del lleure per treballar tant en l’àmbit grupal com individual.

Oferim un gran ventall d’activitats com cine-fòrum, música, cafè tertúlia, taller de música,… Fem un oci inclusiu, la majoria de les activitats les realitzem als centres cívics d’Igualada i rodalia. També participem en les activitats culturals comunitàries.

Paral·lelament al nostre equip tècnic, algunes de les activitats que oferim les duen a terme voluntaris.

club social Aidar