ESPAI PER DONES

ESPAI PER DONES

Incorporem la perspectiva de gènere en l’atenció a la salut mental.

Ens mou poder donar resposta a les necessitats socials, emocionals i psicològiques que presenten les dones vinculades a la nostra entitat.

Dones que es troben en situació de vulnerabilitat i amb mancança de suport familiar, social i afectiu. Treballem per l’apoderament d’aquestes dones a través de diversos tallers, activitats, dinàmiques grupals i excursions.

Intervenim des de 4 eixos; gestió emocional, autoconeixement (millorar autoestima, autoconcepte, posar límits i autorespecte), habilitats socials i vincles sans.

Oferim un espai per a dones 18 a 65 anys, residents a Catalunya, amb estabilitat clínica, motivació i autonomiasuficients per participar al servei.

COM HO FEM?
  • Treball en grup, de reflexió i debat
  • Xerrades, formacions i tallers
  • Gestió emocional
  • Treball en xarxa de la dona i salut mental
  • Trobades per visibilitzar el projecte
  • Seguiment individualitzat