GAM

GRUPS D’AJUDA MUTUA (GAM)

Els Grups d’Ajuda Mútua (GAM), són petits grups formats per persones afectades per un problema comú que es reuneixen voluntàriament, sense presència d’un professional dins del grup, per una finalitat concreta: ajudar-se mútuament a través de compartir experiències, coneixements i suport per afrontar aquesta situació.

Els GAM es basen en l’idea que tota persona, amb les seves habilitats i la seva experiència personal, té una valuosa capacitat per ajudar als altres i per extensió ajudar-se a sí mateixa.

L’ajuda mútua és una eina terapèutica d’apoderament i recuperació complementària i, per tant, compatible amb altres tractaments.