Participació en la Comunitat

PARTICIPACIÓ EN LA COMUNITAT

Organitzem i desenvolupem activitats grupals: GAM’s, grups terapèutics,… en material de Salut Mental, ja sigui per a persones amb diagnòstic, a les famílies, als professionals, o a la població en general.

Promovem la integració i la participació social i comunitària. (activitats en espais comunitaris, actes, …)