GAM

SERVEI D’ATENCIÓ EN SALUT MENTAL

La família, com a nucli de les relacions personals, és un espai essencial per al desenvolupament de la persona.
Quan algú de la família té un problema de salut mental, les persones més properes també són indispensables en el procés de recuperació d’aquesta persona.
El fet d’assumir i gestionar correctament tot el que significa l’aparició d’un trastorn mental, és un procés difícil que implica temps i esforç per part de tots els membres de la família.
És per això que hem creat el “programa d’atenció en Salut Mental”, que te la finalitat d’oferir informació, assessorament, i acompanyament immediat i concret a les persones amb trastorn mental i a les seves famílies, de manera personalitzada i ajustada a les seves necessitats.
El programa d’atenció a les famílies està pensat per respondre a aquestes necessitats i dotar a tota la família de les eines per afrontar les diferents situacions.