Servei d’Atenció a les famílies

  • Servei d’orientació, informació i ajuda a les famílies

     El Servei d’Atenció Familiar és un dels principals objectius de l’entitat des de la seva fundació. L’assessorament, la informació i el suport professionalitzat són             bàsics per a l’afrontament de la malaltia des del nucli familiar.

  • Grups d’Ajuda Mút

    El Grup d’Ajuda Mútua (GAM) supervisat per un membre de la Junta Directiva, és un espai per a compartir experiències i millorar la convivència familiar.

  • Espai informal dels socis de SMC Anoia

    Les sortides i activitats que es realitzen al llarg de l’any ajuden a que els socis de l’entitat es puguin conèixer en espais de lleure. Aquests espais més informals fan        que els familiars estableixin vincles de relació social més estrets.Tant les activitats com les sortides estan pensades per fer-les extensives a la resta de la població          amb la finalitat de promoure relacions saludables fora de l’entorn de la malaltia.

 Algunes activitats per a les famílies

 

 

Club Social Aidar

El Club Social Aidar és un recurs de la cartera de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya que té com objectiu proporcionar una estructura per a la realització de les activitats de lleure i organització del temps lliure als seus participants, per tal de promoure un increment de l’autonomia personal i de la socialització.

 

 Activitats del Club Social AIDAR

Espai per Dones

Apodera’t és el nom que té el projecte adreçat a dones amb algun problema de salut mental o en risc d’exclusió social, que pretén que coneguin i gestionen les seves emocions, fomentat l’autoestima i l’apoderament de la dona.

Per saber-ne més, cliqueu aquí.

Club de Joves

 

Espai de suport integral i comunitari a joves de 18 a 30 anys de la comarca de l’Anoia. S’ofereix un acompanyament en el projecte de vida de la persona, treballant individualment i en grup per l’autonomia i per l’ocupació del seu temps lliure.

Per saber-ne més, cliqueu aquí.