SERVEIS

APODERA’T- ESPAI PER DONES

CLUB SOCIAL AIDAR

CLUB DE JOVES

GAM- GRUP D’AJUDA MÚTUA 

GRUP DE SUPORT AMB FAMILIARS DE JOVES