Servei d’Atenció a les famílies

  • Servei d’orientació, informació i ajuda a les famílies

El Servei d’Atenció Familiar és un dels principals objectius de l’entitat des de la seva fundació. L’assessorament, la informació i el suport professionalitzat són bàsics per a l’afrontament de la malaltia des del nucli familiar.

  • Grups d’Ajuda Mútua

El Grup d’Ajuda Mútua (GAM) supervisat per un membre de la Junta Directiva, és un espai per a compartir experiències i millorar la convivència familiar.

  • Espai informal dels socis de SMC Anoia

Les sortides i activitats que es realitzen al llarg de l’any ajuden a que els socis de l’entitat es puguin conèixer en espais de lleure. Aquests espais més informals fan que els familiars estableixin vincles de relació social més estrets.Tant les activitats com les sortides estan pensades per fer-les extensives a la resta de la població amb la finalitat de promoure relacions saludables fora de l’entorn de la malaltia.

 Algunes activitats per a les famílies

 

Club Social Aidar

El Club Social Aidar és un servei d’inclusió social, que utilitza el lleure com a mitjà, i que perseguint l’ocupació significativa del temps, pretén establir xarxes de suport que ajudin a la rehabilitació i augment de la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies, així com una major inserció comunitària i trencament de l’estigma social.

Com a recurs de la Cartera de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya, es contempla que aquest servei estigui obert principalment les tardes i els caps de setmana. Per a complementar l’atenció en la franja de matins l’associació  inicià l’any 2012 el projecte Visc al Matí, que amb la mateixa metodologia d’atenció està obert tots els matins durant la setmana.

L’objectiu principal d’aquests projectes és proporcionar una estructura, ajudant i facilitant suport logístic i motivació per a la realització de les activitats de lleure i organització del temps lliure als seus membres, per tal de promoure un increment de l’autonomia personal i socialització, en conseqüència un increment de la qualitat de vida.

 

 Activitats del Club Social AIDAR